Propozície

1.

 

Cieľom Medzinárodného súťažného stretnutia husliarov je možnosť konfrontácie husliarskeho umenia s dôrazom na osobné stretnutie výrobcov, interpretov, pedagógov a milovníkov huslí.

 

Dátum: 18. – 20. november 2022

 

Miesto konania:

I. – III. kolo: Kaštieľ Kubínyi Vyšný Kubín 

Finále: Dom umenia Fatra Žilina

 

Organizátor súťaže:

Art AIR Center Dolný Kubín

 

2.

 

Súťaže sa môže zúčastniť husliar ktorý:

 

• zašle prihlášku do súťaže najneskôr 30. septembra 2022

 

• zaplatí účastnícky poplatok € 100.00 za nástroj pri akreditácii v Dolnom Kubíne,  počet nástrojov je obmedzený na 2 kusy

 

• spĺňa podmienky súťažného poriadku

 

3.

 

Nástroj nebude do súťaže prijatý, ak:

 

• vykazuje znaky strojového opracovania

 

• má výstredné ozdoby, farby alebo drevo, odporujúce tradícii

 

4.

Nástroj môže vykazovať imitáciu starých nástrojov.

 

5.

 

Nástroje bude hodnotiť medzinárodná jury, zostavená z renomovaných husliarov, koncertných umelcov a pedagógov husľovej hry. Organizátor zverejní zloženie jury do 20. októbra 2022 na www.violinoarvenzis.eu

 

6.

 

Súťaž je anonymná – nástroj nesmie byť žiadnym spôsobom označený (bez vinety výrobcu – môže byť prekrytá). Účastník, alebo splnomocnená osoba odovzdá nástroj v puzdre s náhradnou sadou strún 18. novembra 2022 Akreditačnej komisii, ktorá mu pridelí registračné číslo, vykoná fotodokumentáciu a vydá potvrdenie o prevzatí nástroja, alebo zašle nástroj na adresu:

 

Art AIR Center s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 1695

026 01 Dolný Kubín

Slovakia

 

7.

 

Nástroje bude predvádzať husľový virtuóz  Michal Sedláček, klavírna spolupráca Matej Arendárik, Štátny komorný orchester Žilina.

 

Hodnotiaca rada bude hodnotiť nástroje v 4 kolách:

 

• I. kolo - (neverejné): umelecko - remeselné vypracovanie s dôrazom na technickú úroveň práce, konštrukciu, kvalitu laku, výber materiálu (max. 25 bodov)

 

• II. kolo - (verejné): tónová kvalita v sólovej hre (max. 25 bodov)

 

• III. kolo - (verejné): tónová kvalita v hre s klavírom (max. 25 bodov)

 

• Finále - (verejné): tónová kvalita v hre s orchestrom (max. 25 bodov)

 

 

OCENENIA

 

Jury na základe bodového hodnotenia určí poradie a udelí ceny:

 

Zlatú medailu „Violino Arvenzis“, Certifikát víťaza 

Strieborná medaila „Violino Arvenzis“

Bronzová medaila „Violino Arvenzis“

 

Cena za umelecko – remeselné vypracovanie

Cena za tónovú kvalitu

Cenu najúspešnejšej husliarke

Cenu najúspešnejšiemu husliarovi do 30 rokov

Cenu najúspešnejšiemu slovenskému husliarovi

 

Účastníci finále získajú diplom za poradie.

 

Výroky jury sú konečné, jury má právo niektoré ceny neudeliť, alebo udeliť ďalšie ocenenia.