PROGRAM

 

19. jún 2015

10.00 – 12.50 hod.

Zmeškalov dom hudby

Preberanie súťažných nástrojov,

akreditácia účastníkov

 

13.00 hod.

Zmeškalov dom hudby

I. kolo:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v sólovej hre

Verejná prezentácia nástrojov

Jindřich Pazdera

 

19.00 hod.

Zmeškalov dom hudby

Večer husľových sonát

Juraj Tomka - husle

Maroš Klátik - klavír

 

 

20. jún 2015

 

9.00 hod.

Zmeškalov dom hudby

II. kolo:

Hodnotenie umelecko - remeselného

vypracovania nástroja

 

13.00 hod.

Zmeškalov dom hudby

III. kolo:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v hre s klavírom

Verejná prezentácia nástrojov

Jindřich Pazdera

Matej Arendárik – klavírna spolupráca

 

17.00 – 19.30 hod.

Zmeškalov dom hudby

Výstava súťažných nástrojov

 

19.30 hod.

Zmeškalov dom hudby

JAZZOVÝ VEČER

 

 

 

PACORA TRIO

 

 

20.30 - 21.30 hod.

Zmeškalov dom hudby

Odovzdávanie súťažných nástrojov

 

 

 

21. jún 2015

 

11.00 hod.

Dom umenia Fatra Žilina

IV. kolo - Finále:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v hre s orchestrom

Verejná prezentácia nástrojov

Jindřich Pazdera

Štátny komorný orchester Žilina

dirigent Sergiy Khorovets (Ukrajina)

 

15.00 hod.

Dom umenia Fatra Žilina

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže