PROGRAMME

 

May 10th 2018

 

10.00 – 12.50

Kubinyi Castle - Garden House

Acceptance of instruments, 

accreditation of participants

 

13.00 

 Kubinyi Castle - Garden House

I. round:

I. round:

The artistic constructive qualities of instruments 

 

19.00 

 Kubinyi Castle - Garden House

Violin recital

Magdalena Szczepanowska PL, violin

Lech Napierala PL, piano

 

May 11th 2018

 

9.00 

 Kubinyi Castle - Garden House

II. round:

Acoustic qualities of instruments in solo play

Public presentation of instruments - Jindřich Pazdera

 

13.00 hod.

 Kubinyi Castle - Garden House

III. round:

Acoustic qualities of instruments in accompanied play

Public presentation of instruments - Jindřich Pazdera, 

Matej Arendárik - piano accompaniment

 

17.00 – 19.30 hod.

Kubinyi Castle - Garden House

Opening of exhibition 

of instruments in competition

 

19.30 

 Kubinyi Castle - Garden House

JAZZ EVENING

 

 

 

PACORA TRIO

 

 

20.30 

Kubinyi Castle - Garden House

Hand back of instruments

 

 

May 12th 2018

 

11.00

The House of Art Fatra, Žilina

IV. round:
Acoustic qualities of instruments 
in play with orchestra
Public presentation of instruments - Jindřich Pazdera, 
Štátny komorný orchester Žilina
Conductor Sergiy Khorovets (U)
 

15.00 

The House of Art Fatra, Žilina

Annoucement of the results of competition

 

PROGRAM

 

10. máj 2018

10.00 – 12.50 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

Preberanie súťažných nástrojov,

akreditácia účastníkov

 

13.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

I. kolo:

Hodnotenie umelecko - remeselného

vypracovania nástroja. 

 

19.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

Husľový recitál

Magdalena Szczepanowska PL, husle

Lech Napierala PL, Klavír

 

11. máj 2018

 

9.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

II. kolo:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v sólovej hre

Verejná prezentácia nástrojov

Jindřich Pazdera

 

13.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

III. kolo:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v hre s klavírom

Verejná prezentácia nástrojov

Jindřich Pazdera

Matej Arendárik – klavírna spolupráca

 

17.00 – 19.30 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

Výstava súťažných nástrojov

 

19.30 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

JAZZOVÝ VEČER

 

 

 

PACORA TRIO

 

 

20.30 - 21.30 hod.

Kaštieľ Kubínyi / Kubinyi Castle - Garden House

Odovzdávanie súťažných nástrojov

 

 

 

12. máj 2018

 

11.00 hod.

Dom umenia Fatra Žilina

IV. kolo - Finále:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v hre s orchestrom

Verejná prezentácia nástrojov

Jindřich Pazdera

Štátny komorný orchester Žilina

dirigent Sergiy Khorovets (Ukrajina)

 

15.00 hod.

Dom umenia Fatra Žilina

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže