Program

PROGRAMME

 

November 18th 2022

 

10.00 – 12.50

Kubinyi Castle 

Acceptance of instruments, 

accreditation of participants

 

13.00 

 Kubinyi Castle 

I. round:

I. round:

The artistic constructive qualities of instruments 

 

18.00 

 Kubinyi Castle - Restaurant Amalia

Concert

 

November 19th 2022

 

9.00 

 Kubinyi Castle Restaurant Amalia

II. round:

Acoustic qualities of instruments in solo play

Public presentation of instruments - Michal Sedláček

 

13.00 hod.

 Kubinyi Castle - Restaurant Amalia

III. round:

Acoustic qualities of instruments in accompanied play

Public presentation of instruments - Michal Sedláček 

Matej Arendárik - piano accompaniment

 

17.00 – 19.30 hod.

Kubinyi Castle - Restaurant Amalia

Opening of exhibition 

of instruments in competition

 

19.30 

 Kubinyi Castle - Restaurant Amalia

 

Concert

 

 

Eliseu SILVA - violin, Portugal

 

 

24 FADO CAPRICES

 

20.30 

Kubinyi Castle - Restaurant Amalia

Hand back of instruments

 

 

November 20th 2022

 

10.00

The House of Art Fatra, Žilina

IV. round:
Acoustic qualities of instruments 
in play with orchestra
Public presentation of instruments - Michal Sedláček 
Štátny komorný orchester Žilina
Conductor Sergiy Khorovets (U)
 

14.00 

The House of Art Fatra, Žilina

Annoucement of the results of competition

 

PROGRAM

 

18. november 2022

10.00 – 12.50 hod.

Kaštieľ Kubínyi

Preberanie súťažných nástrojov,

akreditácia účastníkov

 

13.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi

I. kolo:

Hodnotenie umelecko - remeselného

vypracovania nástroja. 

 

19.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi - Reštaurácia Amalia

Koncert

 

19. november 2022

 

9.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi - Reštaurácia Amalia

II. kolo:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v sólovej hre

Verejná prezentácia nástrojov

Michal Sedláček

 

13.00 hod.

Kaštieľ Kubínyi - Reštaurácia Amalia

III. kolo:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v hre s klavírom

Verejná prezentácia nástrojov

Michal Sedláček

Matej Arendárik – klavírna spolupráca

 

17.00 – 19.30 hod.

Kaštieľ Kubínyi - Reštaurácia Amalia

Výstava súťažných nástrojov

 

19.30 hod.

Kaštieľ Kubínyi - Reštaurácia Amalia

 

Koncert

 

 

Eliseu SILVA - husle, Portugal

 

 

24 FADO CAPRICES

 

 

20.30 - 21.30 hod.

Kaštieľ Kubínyi - Reštaurácia Amalia

Odovzdávanie súťažných nástrojov

 

 

 

20. november 2022

 

10.00 hod.

Dom umenia Fatra Žilina

IV. kolo - Finále:

Hodnotenie tónovej kvality

nástroja v hre s orchestrom

Verejná prezentácia nástrojov

Michal Sedláček

Štátny komorný orchester Žilina

dirigent Sergiy Khorovets (Ukrajina)

 

14.00 hod.

Dom umenia Fatra Žilina

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže